מאמרים

חתונה – ההבדל בין חתונה יהודית לחתונה ברבנות

חתונה – ההבדל בין חתונה יהודית לחתונה ברבנות

נושא החתונה הוא נושא רגיש בקרב רבים מן הזוגות הצעירים. בשנים האחרונות, וליתר דיוק בעשורים האחרונים, התגבשה לה נורמה חדשה: חתונה אזרחית. מקובל לחשוב שהחתונה האזרחית היא בעצם תגובת נגד לנורמה קיימת: החתונה הדתית. למעשה, בדיקה מעמיקה יותר תעלה מסקנה קצת שונה: זוגות רבים דווקא מעוניינים בחתונה יהודית. גם חילונים גמורים מרגישים לפעמים קשר חזק וטוב אל היהדות והמסורת, רבים רואים עצמם כיהודים והיו שמחים להינשא בטקס יהודי, אבל פשוט לא בא להם להכניס את מוסד הרבנות לחיים שלהם. הם לא רוצים טקס שמרני בעל אופי דתי ואדוק, הם לא רוצים להיות נתונים לחסדיו של גוף דתי חשוך שמעדיף לפעמים אינטרסים דתיים, גבריים או קהילתיים על פני אינטרסים של הפרט, במקרה שבו ירצו להתגרש או אפילו, חלילה, יתאלמנו. במילים אחרות: יש לזוגות הללו שאיפה נורמלית, ברורה ומובנת מאליה (אם כי לא לכולם, כנראה) לקבוע את האופי של טקס החתונה שלהם, כמו גם את הצביון של הצדדים הבירוקרטיים והרשמיים של היחסים ביניהם, כלומר, של כל מה שקשור לקשר בינם לבין המדינה ומוסדותיה. .

המשך מאמר